Dzień Dobry,

Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest REMUS-TRANS-LOG Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Myśliwskiej 68.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków lub drogą emailową na adres: office@logtransport.eu

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe oraz informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

Mogą być przekazywane firmie REMUS-TRANS Agnieszka Gawin Paweł Woszczyński s. c. oraz podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną w celach niezbędnych do realizacji umowy a następnie rozliczeń finansowych i ustawowo nałożonych obowiązków podatkowych, sprawozdawczych,. W tym wynikających z ustawy o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę polegają na potrzebie sprawnego organizowania łańcucha dostaw, do którego niezbędne jest udzielanie prawidłowych i czytelnych instrukcji co ma swoje odzwierciedlenie min. w Rozdziale III Konwencji CMR pt. „Zawarcie i wykonanie umowy przewozu”.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom, o ile nie zachodzi sprzeczność z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.